Wandelsport Vereniging

Jong en Vrolijk

Over ons Wandelen Wandeltochten Avond4daagse Andere Activiteiten Wandel Tips

Lidmaatschap:


Indien men lid is of wordt bij onze vereniging is men automatisch ook lid van de KWBN.


Mutaties in het lidmaatschap, zoals verhuizingen, aanmeldingen, overlijden en opzeggingen dient dit altijd aan ons te worden doorgegeven. Deze mutaties voeren wij dan door in het ledenbestand van de KWBN.

Deze mutaties kunt u doorgeven per mail.


Het lidmaatschap is steeds voor een jaar.  

Opzeggingen moeten voor 1 november van het lopende jaar voor het volgend jaar bij ons binnen zijn.Contributie Lidmaatschap:


Volwassen   (vanaf 16 jaar)   €        (jaar)

Jeugd         (4 t/m 15 jaar)   €        (jaar)

excl. deelname-, reis- en consumptiekosten bij wandeltochten en activiteiten.

Deze zijn namelijk voor eigen rekening.Voordelen Lidmaatschap 2016:


Als lid van onze vereniging kunt u van onderstaand voordelen genieten:


* KWBN-Wandelvoordeel Pas  

 (bij vertoning krijgt men veelal reductie op inschrijfgelden wandeltochten t.o.v. personen die niet lid zijn van een erkende wandelsportorganisaties)


* Het KWBN Wandelsportmagazine Wandel.nl  (5x per jaar)


* Wandel-Evenementen boekje (boekje met wandeltochten in Nederland)


* Deelname, zonder inschrijfgeld, bij onze eigen Recreatietocht en Snerttocht.

  (eventuele herinnering betaald u dan wel)  


* Gratis wandelboekje (1 per lid, per jaar bij een volle boekje)

   Hierin kunt aantekeningen maken, plaatjes en stempels verzamelen als herinnering van de gelopen wandeltochten.


* Met het KWBN-lidmaatschap (pas) kunt u tevens gebruik maken van de voordelen die de KWBN ook    biedt aan haar individuele leden. Denk hierbij bijv.aan korting bij HI-Tec schoenen/kleding of korting op

   het inschrijfgeld van de vierdaagse te Nijmegen en Apeldoorn.


* Aanwezigheid van een wandelbegeleider bij eventuele groepswandelingen of door ons geplande

  wandeltochten elders.


Verder blijft u geheel vrij om ook als individueel elders te wandelen.